Código Fonético Internacional

 

Letra Código Pronúncia no Alfabeto Fonético Internacional Pronúncia em todas as línguas
A alpha al.fa] al fa
B bravo [ˈbʀa.vo] bra vo
C charlie [ˈʧaʀ.li] txar li
D delta [ˈdɛl.ta] del ta
E echo [ˈe.ko] é
F foxtrot [fɔks tʀɔt] fox trot
G golf [ɡɔlf] golf
H hotel [ˈo.tɛl] ho tel
I india in.dja] in dî a
J juliett [ˈʤu.ʎɛt] dju li et
K kilo ki.lo] qui
L lima li.ma] li ma
M mike [majk] maec
N november [no.ˈvãm.bəʀ] no vem ber
O oscar [ˈɔs.kaʀ] oss car
P papa [pa.ˈpa] pa pa
Q quebec [ke.bɛk] qué bec
R romeo [ˈʀo.me.o] ro mi ô
S sierra [si.ˈe.ʀa] si er a
T tango [ˈtãɡo] tam
U uniform ju.ni.ˌfɔʀm] iu ni form
V victor [ˈvik.tɔʀ] vic tor
W whiskey wi.ski] uîs qui
X x-ray [ˈiks.ʀɛj] ecs rei
Y yankee [ˈjã.ki] iam qui
Z zulu zu.lu] zu lu

Deixe uma resposta